Content Collect


Een ondernemingsplan, een marketingplan, een nieuwe dienst moet ‘landen’. Het uitgewerkte idee moet zich als het ware een plaatsje in de geschiedenis verwerven. Hoe klein het plan ook is; zonder achtergrond, zonder omgeving, zonder maatschappelijke context blijft het snel een dood ding.

 Met Content Collect gebruik ik mijn journalistieke vaardigheden en netwerken om die omgeving concreet vorm te geven. In welke geschiedenis landt jouw ondernemingsplan, waarom mislukten andere marketingplannen voor dat product of hoe kijken ze in Duitsland tegen jouw nieuwe zakelijke dienst aan? Het zijn belangrijke aanvullende gegevens die een businessplan kleur en lading geven en dus de kans op succes groter maken.

 Het werkt eenvoudig: samen bepalen we welke informatie nodig is om het product of dienst meer succes te geven. Je krijgt van mij een heldere offerte met een totaalprijs. Ik schakel vervolgens al mijn journalistieke en zakelijke technieken, netwerken, kanalen in om alle gegevens boven water te krijgen. Kost het meer tijd, dan is dat pech voor mij. Gaat het sneller, dan krijg je een aangepaste factuur. De gegevens krijg je aangeleverd zodat jij er direct mee aan de slag kunt: in Word, Excel, Powerpoint of in een Mindmap. Ik presenteer de gegevens van Content Collect overigens graag aan jouw team of aan jouw prospects.

 Het concept van Content Collect was voor mij een nieuwe toepassing van mijn zakelijke en journalistieke ervaring. Daarom heb ik eerst twee pilots met Content Collect gedraaid. En die verliepen zeer voorspoedig. Dankzij mijn research kon een ondernemer bijvoorbeeld haar nieuwe product veel boeiender presenteren aan prospects, die de markt beter kenden dan zij. Ze kreeg de opdracht. Een andere ondernemer gebruikte mijn verzamelde informatie om zijn beursstand een historische setting te geven. Hij kreeg 50% meer geïnteresseerd bezoek in zijn stand dan twee jaar geleden op dezelfde beurs.