Publiciteit

Ik vind dat publiciteit past ‘scoort’ als alle partijen er beter van worden:  

- de verzender die zijn bedrijf, zijn product/dienst presenteert aan zijn doelgroep
- de journalist die zijn lezers/kijkers een goed en betrouwbaar artikel aanbiedt
- de doelgroep die betrouwbare en toepasbare informatie ontvangt 

Pas dan ben ik ook tevreden. 

Enkele recente voorbeelden uit mijn praktijk: 

2013-03-08 Cobouw: Lever een serieuze vak-journalist goede, eerlijke en interessante informatie en dat levert een goed, serieus, gedegen artikel in een top vakblad op. De journalist heeft zijn lezers iets nieuws, iets interessants verteld en de ondernemer heeft laten zien dat zijn bedrijf topkwaliteit en topservice levert. Iedereen tevreden en ik bracht alle partijen bij elkaar.  - LBN Betonproducten in Drachten valt op in de infrastructurele wereld door riolerings- en bestratingsmaterialen van hoogwaardige(r) kwaliteit te leveren. Het nog jonge bedrijf vond Bizzionair als partner om de naamsbekendheid in de kleine, gesloten wereld te vergroten. Publicaties in vakmedia zijn hiertoe een prima middel. Direct contact met journalisten en persberichten zijn een uitstekend vehikel. 

Bizzionair haalt allereerst de banden aan door vakjournalisten een persreis aan te bieden naar een productielocatie van LBN in Duitsland. De voltallige vakpers ziet daar met eigen ogen hoe de claim ‘hoogwaardig en duurzaam’ tijdens het ontwerp en productie van betonproducten concreet tot stand komen. Ook krijgen zij uitgebreid  de kans informeel en ongedwongen met de directie en medewerkers van LBN (bij) te praten.

De ene journalist duikt met de directeur van LBN volledig in een zeer diep gesprek over betonkwaliteiten en andere hoogwaardige technologieën. Hij komt thuis met een doorwrocht, technisch artikel waarmee hij veel van zijn lezers een plezier heeft gedaan. 

De ander gaat voor het marketingverhaal: hoe je als jong bedrijf in zo’n klassieke markt marktaandeel verovert. Een derde doet verslag van hoe een bedrijf een persreis organiseert. Een vierde… 

Het leverde LBN een golf aan publiciteit op en de journalisten hadden heel efficiënt in 1 dag hun kennis bijgespijkerd, hun netwerk uitgebreid en ze kwamen thuis met het artikel dat zij graag wensten. Een goede relatie is gelegd. 

We benaderen deze journalisten geregeld met nieuws of achtergrondinformatie over LBN en over de markt. Steeds weer leveren we interessante, betrouwbare informatie waarmee de pers haar lezers en website bezoekers kan bedienen. LBN adverteert regelmatig in de bladen en op de sites. Advertenties dragen bij aan de naamsbekendheid en het imago van het bedrijf en ook in de publiciteit moet de liefde van twee kanten komen. 

Een greep uit de vele publicaties die Bizzionair voor dit bedrijf genereerde:   

        
        
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- De Stichting Steen van Geduld rond de Arnhemse kunstenaar Peter Otto wil een monumentaal kunstwerk plaatsen als ontmoetingspunt voor alle betrokkenen bij de gebeurtenissen in Srebrenica in 1995. Een plaats waar zowel slachtoffers en hun verwanten als betrokken militairen elkaar zouden kunnen ontmoeten tijdens een moment van rust en overwegingen.

Vanuit de verwachting dat landelijke media dergelijk nieuws niet snel zullen oppikken, werd in samenspraak met Bizzionair besloten eerste regionale pers te benaderen. Via mijn netwerk werd een interview georganiseerd met een regionale krant en Peter Otto. Dat leidde er uiteindelijk weer toe dat het nieuws rondom de stichting tot landelijke pers doordrong. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat toeval bij dit laatste een rol speelde. Maar zonder de gedachte ‘van klein naar groot’ was er niets gebeurd.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Project Bogota Via mijn zakelijk netwerk loop ik tegen twee Gelderse ondernemers aan die een zakenproject in Bogota (Colombia) aan het opzetten zijn. Niks geen goede doelen: gewoon kennis en producten verkopen aan partijen in de razend snel groeiende economie in Zuid Amerika. Na een informerend gesprek blijken de twee bereid hun avontuur in een interview toe te lichten. Ik benader –opnieuw via mijn netwerk- een vakblad dat het artikel van mijn hand graag publiceert. Iedereen tevreden: het vakblad heeft een interessant artikel voor zijn lezers, de ondernemers hebben publiciteit en ik heb een mooi interview gepubliceerd.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dat is mijn gedachte: we moeten er alle drie beter van worden.